Дигитални образовни ресурси

Овај портал представља средство за учење на даљину базирано на наставном програму Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије.
Садржаје развија редакција Научног програма Радио Телевизије Србије у оквиру пројекта „Моја школа“ у којем учествују просветни радници запослени у просветним установама у Србији.
Портал Дигитална солидарност намењен је свима који су услед пандемије коронавируса у својим кућама.
Желимо да на једном месту објавимо све информације о бесплатним платформама за учење на даљину, рад од куће, бесплатним онлајн књигама, курсевима, филмовима, музици, телевизијском садржају за време пандемије.
Чврсто верујемо да је солидарност и одговорност кључна и да само заједно можемо и морамо да будемо боље и одговорније друштво.
Ова база представља важан извор квалитетних наставних материјала и инспирацију за иновације на часу многим наставницима у Србији. Наставне материјале праве српски наставници, а радови наставника су у форми мултимедијалне презентације, са мноштвом слика и видео фајлова, уз детаљно упутство о примени на часу.
На овој страни приказани су предлози и упутства за коришћење алата за извођење образовно васпитног процеса учењем на даљину. Поједина упутства си израдили Завод за унапређивање образовања и васпитања и Министарство просвете, науке и технолошког развоја, док су остала израдиле друге институције, фирме и појединци. Упутства и ресурси наведени на овој страни су интелектуално власништво њихових аутора и институција.
Током пилот пројекта „Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала”, фокусираћемо се на различите врсте дигиталних уџбеника и на процес наставе и учења, тј. разматраћемо на који начин дигитални образовни садржаји, а превасходно дигитални уџбеници, могу да унапреде и осавремене тај процес.
Циљ Радне групе за образовни софтвер је унапређење наставе математике, рачунарства и информатике кроз развој електронских платформи, стручно усавршавање наставника, као и креирање електронских материјала за спровођење наставе. Радна група спроводи и подржава истраживања у вези са наставом, а бави се и испитивањем побољшања наставе применом интерактивних наставних садржаја.