Наша школа

Школа у Рајцу постоји од 1932. године. Налази се на самом улазу у село. Село Рајац се налази између градова Неготина и Зајечара. Недалеко од школе стоје Рајачке пимнице. Рајачке пимнице су знаменито насеље виноградарског подручја. Школа поседује велико двориште са мноштво зеленила. Настава се одвија у матичној школи у Рајцу и подручним одељењима у Александровцу и Браћевцу. Наши скромни ђаци путници су добри ученици, постижу одличан успех и школовање настављају у жељеним школама. Снаге наше школе су стручан наставни кадар и жеља наставника за даљим усавршавањем.