Рајац је село у источној Србији смeштено на самој обали Тимока read more on essayforsales.com, на граници Србије и Бугарске. Рајац спада у већа насеља српске говорне групе Неготинске Крајине. Због саме пограничне територије и социјалног статуса становника, ово место је мултиетничко јер у њему живи разнолико становништво (Бугари, Румуни, Власи, Роми и Срби).

 Налази се у ниској зони Неготинске Крајине, 22 км јужно од Неготина, а 49 км од Зајечара. Са овим градовима село је повезано друмским и железничким саобраћајем. Прва школа у овом селу постоји још из турског доба. За време владавине кнеза Михајла отворена је основна школа у Рајцу 1866 године одлуком Попечитељства за просвету, међутим у државном шематизму она се помиње од 1867 године.

Године 1932 носила је назив „Народна школа“  а од 1990. године носи назив „Момчило Ранковић“. Школа  постоји више од 100 година. Она се налази на улазу у село. Сама школа је повезана мрежом улица и путева, тако да је доступна ученицима из овог и оближнјих села.

 Недалеко од школе поносито стоје Рајачке пимнице грађене од камена и Старо брдо кога штите вишестолетни храстови. Рајачке пимнице су знаменито насеље виноградарског подручја. Школа поседује велико школско двориште са много зеленила.

Настава се одвија у матичној школи и у подручним одељењима, која се налазе у селима: Браћевац, Александровац и Вељково. Подручна одељења су удаљена 3 до 8 км од матичне школе. Превоз ученика и радника  до школе и назад, организован је свакодневно. Школа има 36 ученика у 9 одељења  и  то Браћевац-једно одељење нижих разреда, Александровац- два одељења нижих разреда ,Вељково- једно одељење нижих разреда и Рајац- једно одељење нижих разреда и четири одељења виших разреда. Образовно-васпитни рад се одвија у једној смени, само првој.

Школа обавља делатност основног образовања и васпитања у складу са Уставом Републике Србије, међународним правним актима, важећим законима и подзаконским актима из области образовања и васпитања, колективним уговорима, Статутом и другим општим актима Школе.

Школа обавља делатност под називом Основна школа „Момчило Ранковић“ у Рајцу.

 Седиште школе је у Рајцу, улица: Вука Краџића 43, поштански број 19314 Рајац.

Образовно-васпитни рад се остварује на српском језику. У школи је запослен 31 радник.

Поред добро организоване редовне наставе, у школи функционишу и бројне ваннаставне активности: ликовна, литерарна, рецитаторска, драмска, еколошка, фолклорна и друге секције и активности које се превасходно односе на очување традиције и културе овог краја.

Своје потенцијале ученици могу да изразе и развијају и кроз рад бројних ученичких интересних група и организација.