Контакт

Основна школа „Момчило Ранковић“
Вука Караџића 43
19314 Рајац

Телефони:
директор (факс): 019/554-076

e-mail:
os.momcilor@yahoo.com